Nasze realizacje

01.

Lokal usługowy

Prace w zakończonym projekcie polegały na wykonaniu kompletnej instalacji elektrycznej w nowym lokalu usługowym. Bazując na powierzonym projekcie udało się osiągnąć zamierzony efekt. Kompletny projekt oświetlenia obejmował wykonanie specjalnego doświetlania w „selfie boxie” tak by można było wybrać poszczególny efekt tła co udało się uzyskać za pomocą oświetlenia LED RGB. Zastosowanie „light slotów” w łazience i toalecie dodaje pozytywnego efektu do całego projektu. Każdy punkt elektryczny został przemyślany tak aby był w pełni wykorzystany i spełniał swoje zadanie. Instalacja okablowania strukturalnego została również wykonana do użytkowania niezbędnych urządzeń. Dodatkowo zostało wykonane sterowanie zainstalowanej wentylacji mechanicznej oraz zasilanie nowej jednostki klimatyzacyjnej a także okablowanie instalacji alarmowej i CCTV.
02.

Lokal usługowy

Wykonana została instalacja elektryczna, alarmowa, CCTV oraz okablowanie sieci strukturalnej. Zastoswany został osprzęt bardzo dobrej jakości, dobrany do designu całego lokalu. Projekt elektryczny i oświetlenia był na bieżąco korygowany wraz z postępem prac tak by jak najlepiej dopasować się do technologii konstrukcyjnej budynku. Dodatkowo zostało wykonane zasilanie do jednostek klimatyzacyjnych. Zainstalowane oświetlenie typu „track light” idealnie wpasowuje się do charakteru lokalu eksponując te towary, które są w ofercie. Zastosowanie tego oświetlenia pozwala na późniejszą rozbudowę systemu bez konieczności ingerencji w okablowanie.
03.

Środowiskowy Dom Samopomocy

W tym projekcie wykonana została kompletna instalacja elektryczna oraz oświetleniowa wraz z instalacją oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Poza tym wykonana została instalacja sieci strukturalnej oraz zasilanie windy, która została zamontowana wewnątrz budynku. Wymieniona została wewnętrzna linia zasilania WLZ oraz zamontowana została nowa skrzynka rozdzielcza wraz z rozłącznikami RBK dla poszczególnych tablic rozdzielczych zamontowanych w budynku wraz z rozłącznikiem PPOŻ.
Wewnątrz obiektu zainstalowane zostały trzy tablice rozdzielcze. Wykonana została również instalacja odgromowa na całym budynku wraz z nowym uziemieniem. Dostarczone przez nas oprawy oświetleniowe LED zostały dobrane tak aby zapewniały wystarczającą ilość światła przy minimalnym zużyciu energii. W późniejszym etapie zostało dodatkowo wykonane zasilanie pieca oraz kuchni wraz z wentylacją mechaniczną, użytkowanych w pomieszczeniu treningu kulinarnego.
04.

Wiejski Dom Kultury

Podczas wykonywanego remontu w budynku została wymieniona istniejącą przestarzała instalacja aluminiowa na nową instalację zgodną z obowiązującymi normami. Wykonane zostało oświetlenie ewakuacyjne na wyjściami, zamontowane zostało nowoczesne oświetlenie LED. Po połączeniu istniejących dwóch lokali, instalacja w nowych pomieszczeniach została wykonana i zasilona z nowej tablicy rozdzielczej obowiązującej od tego momentu dla wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez WDK. Na sali głównej zostało wymienione oświetlenie tradycyjne na oświetlenie LED co przy ilości 100 szt pozwoliło znacznie ograniczyć zużycie energii. Ilość urządzeń kuchennych wymagała zaprojektowania większej ilości obwodów.
05.

Centrum Kultury

W adaptowanym poddaszu w Domu Kultury została zaprojektowana i wykonana nowa instalacja elektryczna wraz z nowym WLZ. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wraz z instalacją oświetlenia ogólnego została wykonana na bazie oświetlenia LED. W sali multimedialnej została przygotowana instalacja do projektora. Została zamontowana kontrola dostępu do jednego z pomieszczeń.
Na pozostałych piętrach budynku wymienione zostały wszystkie oprawy oświetleniowe na LED oraz cały osprzęt. Zlikwidowane zostały listwy naścienne. Dodatkowo zostało wykonane zasilanie do nowo powstałej windy zewnętrznej. Przestarzałe zabezpieczenia zostały wymienione na nowe tablice rozdzielcze.
06.

Szkoła Podstawowa

Podczas realizowanego remontu pomieszczeń komunikacyjnych w Szkole Podstawowej zostały usunięte istniejące listwy naścienne. Dodatkowo wymienione zostało okablowanie obwodu oświetleniowego i gniazd 230V oraz zamontowane zostało nowe oświetlenie LED oraz osprzęt naścienny.
W remontowanych pomieszczeniach łazienek wymienione zostały istniejące oprawy na nowe lampy LED.

Stacja Uzdatniania Wody - Budziwój

Remontowi podlegał budynek SUW w miejscowości Budziwój. Podczas realizacji prac została wykonana kompletna instalacja elektryczna wewnątrz obiektu wraz z trasami kablowymi. Zrealizowana zostało także okablowanie wszystkich urządzeń technologii wraz z uziemieniem oprzyrządowania. Podłączona została również nowa szafa rozdzielni głównej z nowymi obwodami oraz zasilania dodatkowych szaf rozdzielni technologicznych. Do oświetlenia zostały wykorzystane oprawy hermetyczne LED. Wykonane zostało również oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne. Do pomieszczenia chlorowni został wykonany system kontroli dostępu wraz z systemem załączania wentylacji oraz detekcja dopuszczalnego poziomu chloru w pomieszczeniu współpracująca z systemem wentylacji. Zamontowane zostało również ogrzewanie elektryczne w każdym z pomieszczeń.

Placówka Poczty Polskiej - Tryńcza

Realizacja polegała na adaptacji pomieszczeń dla Poczty Polskiej. Wykonane zostało nowe oświetlenie dostosowane do wymogów stawianych podczas inwestycji. Dodatkowo oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Dodatkowo wykonane zostały gniazda DATA z niezależnym zasilaniem. Zainstalowana została nowa dedykowana rozdzielnia wraz z opomiarowaniem tylko dla placówki poczty. 

Budynek Remizy OSP w Hucisku

W nowym budynku remizy OSP wykonana została kompletna instalacja elektryczna od A do Z włącznie z zabudową linii WLZ. Wykonana została również instalacja zasilania gniazd DATA wraz z siecią strukturalną oraz system monitoringu oparty na kamerach IP. Dodatkowo budynek został zabezpieczony przed wyładowaniami atmosferycznymi instalacją odgromową. Przygotowane zostało również zasilanie syreny alarmowej. 

09.

Pozostałe realizacje

Kilka obrazów ukazujących zrealizowane prace.